3  פגישות עם מתכנן פיננסי

 • פגישה 1 :איסוף נתונים , בירור צרכים והגדרת יעדים כלכליים (2.5 שעות)
 • פגישה 2 :הצגת מפת דרכים פיננסית (3 שעות)
 • פגישה 3 :ליווי ביישום ההמלצות (3 שעות )

תכנון והצגת מפת דרכים פיננסית (בעלות חד פעמית)

 • ניתוח רמת הוצאות - ניתוח רמת הכנסות והוצאות שוטפות היום ובפרישה.
 • קביעת יעדי הוצאות חד פעמיות צפויות.
 • מיפוי נכסים -  מיפוי כל הנכסים הפנסיוניים והפרטיים בתמונה אחת (פנסיה, גמל, השתלמות, תיק מנוהל, נדל"ן ועוד)

ניתוח מצב קיים

 • מהם השינויים בהכנסות מול הוצאות על פני תקופות שונות .
 • מהי הפנסיה הצפויה מכל המקורות בתוספת ביטוח לאומי.
 • מהו ההון הצפוי מכל המקורות: בנק, קופ"ג , השלמות, תיק מנוהל
 • הערכה לגבי תשלום מס משוער על הפיצויים ו/או פנסיה.

בדיקת רמת סיכון כוללת

 • ניתוח רמת סיכון כוללת
 •  הקצאה מתאימה של רמות הסיכון.
 • תזמון מימוש הנכסים לאורך זמן תוך ניצול הטבות מס.

הגנות כלכליות בריאות, סיעוד

 • בדיקת הגנות כלכליות במקרה סיעוד מכל המקורות.
 • בדיקת כיסויים במסגרת ביטוח פרטי.
 • השלמות נדרשות בהתאמה אישית

פתרונות והמלצות

 • פתרונות להשלמת הכנסה לשמירה על סגנון החיים הרצוי לאחר הפרישה: משכורת לכל החיים, הכנסה חודשית לתקופה ועוד.
 • אלטרנטיבות לניהול כספים פרטיים ללא דמי משמרת, עמלות קניה ומכירה, שיעור הוספה עם אפשרות לשינויים ללא תשלום מס רווח הון.
 • קופת גמל עם הבטחת תשואה + מדד וביטוח תוחלת חיים .